Бейтараптылық басқару саясаты

«Бұзбайтын бақылау және техникалық диагностика Қазақстан оқу-ғылыми орталығы» мекемесінің ұжымы (ары қарай ҚОҒО) кәсіби іс-қимылдарын жүзеге асыру барысында өздерінің бейтараптылықтары туралы саясатын әзірлеген. Ол келесі принциптарының қамтамасыз етуіне бағытталған:

объективтілік, құпиялық, тәуелсіздік, бейтараптылық, мердігерлердің бірдей сапалы қызмет көрсетуін қамтамасыз етуіне қабілеттектері, фактілерге алғырлық, пікірлерге, серіктерстерге тең қарауы, алдын ала ойланбағандықтарына, мүдделер теңгеріміне, мүдделер қақтығыстарынан босатуына, жанама ықпалынан босатуына, теріс түсініктерінің жоқтығына.

Мердігерлердің сенімдерін қолдау үшін органның сертификаттауы бойынша іс-әрекеттеріне тиісті саласының кәсіби және біліктілігі жоғары денгейлі ҚОҒО мамандарын сертификаттау жұмыстарын орындауына тарту, үнемі менеджмент сапасы жүйесі нәтижелерін жоғарлату және жетілдіру.

ҚОҒО қызметкерлері бұзбайтын бақылау және техникалық диагностика мамандарының сертификация нәтижелеріне қандай-да ықпал ететін коммерциялық, қаржылық немесе басқадай қысым көрмейді.

Тәуелсіз сертификациялық орган «Бұзбайтын бақылау және техникалық диагностика Қазақстан оқу-ғылыми орталығы» мамандар біліктілігін жоғарлату нәтижелеріне қауіп төндіріп қоятын іс-әрекетімен айналыспайды.

Толық бейтараптылықтың сақтау жауапкершілігі техникалық персоналына жатады, олар ҚР заңнамасының және басқадай міндетті талаптарының өзгеруін жедел назар аударады.

 

«Бұзбайтын бақылау және техникалық диагностика Қазақстан оқу-ғылыми орталығы» мекемесінің басшылығы қажетті жағдайлар қамтамасыз етуіне міндеттенеді, сапалық саласы және бейтараптылықты қамтамасыз ету бойынша Саясаттың жүзеге асыруына қорларын бөледі.

W-Deonis.ru